Khoa học chứng minh: Tất cả chúng ta đều bị kích thích bởi 2 giới

Trong khi hầu hết các xã hội đều thúc đẩy tình dục khác giới như một “chuẩn mực”, một nhà nghiên cứu hàng đầu tại Đại học Cornell cho biết hầu hết chúng ta đều bị kích động bởi cả hai giới. Phát hiện gây sốc này có thể làm thay đổi nhận thức và định nghĩa về giới tính […]