Phòng bệnh tiêu chảy ở trẻ vào mùa đông

Theo thống kê thì tiêu chảy là một trong những bệnh chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất ở trẻ em Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân gây tiêu chảy ở trẻ Tiêu chảy là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong cho trẻ em các nước đang phát triển. Ở trẻ dưới 3 tuổi thì trung […]