Vị Hoàng đế bất chấp luân lý, bắt giam cha ruột, cướp sạch phi tần

Bắt giam cha ruột vào ngục tối để trả thù, cưỡng đoạt toàn bộ phi tần của cha làm vợ, giết luôn cả hai cha con người anh trai máu mủ, có lẽ, trong lịch sử, không có đứa con nào có thể tàn bạo, bất chấp luân lý như Lưu Thủ Quang… Loạn luân với cả mẹ kế Lưu […]