5 dấu hiệu chứng tỏ chàng “bắt cá 2 tay”

Không ai muốn ngừng yêu, nhưng không may rằng điều đó vẫn luôn xảy ra. Cả hai phía hết yêu và chứng kiến người mình yêu dần xa cách đều đau lòng. Nhưng đau lòng hơn cả là khi bạn biết tình yêu kết thúc không phải vì bạn chán nhau, mà vì người ấy đã phải lòng một ai […]