Yêu 1 tháng, bạn trai đòi tôi biếu gia đình anh 2 triệu tiêu Tết

Chúng tôi chính thức hẹn hò được 1 tháng thì anh ngỏ lời đưa tôi về ra mắt bố mẹ dịp Tết tới. Với tôi, ra mắt bố mẹ có nghĩa là anh trân trọng mối quan hệ này và muốn xác định lâu dài với tôi. Khỏi phải nói trong lòng tôi thấy vui sướng thế nào. Chúng tôi […]