Sau những con chữ đẹp thanh thoát là những ngày khổ luyện đến chai sạn bàn tay

Không có thành công nào đạt được mà không trải qua những ngày gian truân cùng với sự nỗ lực và kiên trì bền bĩ. Với cô giáo trẻ Lại Nguyễn Thùy Dung cũng vậy. Ảnh: NVCC