6 bài tập đánh tan mỡ thừa bắp tay

Phần bắp tay là nơi rất dễ tích mỡ thừa nhưng cũng khó tập luyện nhất. Đa số các bài tập giúp thon gọn tay đều sử dụng phương pháp nâng tạ hoặc chống đẩy. Các phương pháp này khiến tay có gọn đi nhưng đồng thời lại cũng nổi cơ bắp. Nếu bạn đang tìm kiếm một bài tập nhẹ nhàng, […]