4 bài kiểm tra sức khỏe tại nhà bắt bệnh chính xác 90%

Để nhận biết nhanh tình trạng sức khỏe của mình, bạn có thể thực hiện 7 bài kiểm tra sức khỏe dưới đây. 1. Kiểm tra thị lực Thử nghiệm của Amsler giúp xác định thoái hóa điểm vàng – một tình trạng làm cho mắt không sắc nét. Sự thoái hóa của bạch cầu thường xuất hiện ở những người […]