Bài học khi hôn nhân tan vỡ

“Hôn nhân là khi bạn sẽ phải học cách yêu đi yêu lại, chỉ duy nhất một người. Yêu trọn vẹn cả những điểm tốt lẫn điểm xấu của người ta”. Hãy hỏi tất cả những người đã kết hôn mà xem, chắc chắn 100% sẽ thừa nhận rằng đó là điều khó, thực sự khó. “Love is blind” – […]