Giúp các bà mẹ nóng tính kiềm chế cơn nóng giận với con trẻ

Đứng trước đủ mọi áp lực cuộc sống ngoài xã hội cũng như khi về nhà, có mấy bà mẹ bỉm sữa lại không có lúc bực lên, to tiếng, quát tháo hay thậm chí là đánh con? Thế nhưng những hậu quả mà phương pháp dạy dỗ này đem lại cho trẻ chắc chắn không mấy tích cực. Mặc […]