Phụ nữ khi kết hôn, có một thứ còn quý hơn chồng

Với người phụ nữ, khi còn trẻ, họ xem tình yêu và người yêu là nhất. Nhưng khi kết hôn rồi, người yêu trở thành chồng thì đó không còn là cả thế giới của người phụ nữ nữa. Thay vào đó là thiên thần nhỏ, mang nặng đẻ đau sau 9 tháng 10 ngày. Ảnh: NVCC Xem thêm: 3 […]