Muốn tự tử vì áp lực công việc, tiền bạc

Tôi nghĩ mình bị trầm cảm, nó hành hạ tôi đã gần 2 năm nay. Nhiều tháng trở lại đây tôi thường có suy nghĩ về cái chết nên rất cần được lắng nghe, chia sẻ. Tôi là nữ, 28 tuổi, dân tỉnh lẻ xuống thành phố học đại học, tốt nghiệp đi làm được 2 năm. Về tính cách, […]