Vợ chồng đánh nhau vì không phân xử được nên ăn Tết nhà nội hay ngoại

“Vợ chồng mình vừa đánh nhau xong, mình đánh lại chồng một trận (mình có võ) vì tức nước vỡ bờ. Nhà con một, bố mẹ có của cải gì sau này cũng để lại hết cho mình, vậy mà chồng nói mùng 6 mới được về ngoại. Mình nói vậy chia nhau ra, anh lo Tết nhà anh, em […]