7 kỹ năng mềm giúp trẻ thành công trong tương lai

Có một thực trạng dễ nhận thấy là bố mẹ ngày nay thường đầu tư cho con học toán, học tiếng Anh từ sớm, mong muốn con sẽ vào được lớp chọn, trường điểm để tương lai con sẽ đỗ vào đại học danh tiếng, sẽ kiếm được công việc tốt, lương cao. Tuy nhiên, xu hướng tuyển dụng của […]