Phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy làm 7 điều này

1. Không nên quá hi vọng Không nên quá hi vọng, quá yêu một ai đó, ngay cả người chồng người vợ của mình. Một người yêu quá nhiều, hi vọng quá nhiều sẽ thất vọng càng nhiều. Không ai nói trước được ngày mai nên ngày hôm nay, dù yêu cũng nên để cho mình một lối đi riêng. […]