6 món đồ không nên tiết kiệm dù bạn chẳng dư dả

Có nhiều chiến lược tiết kiệm thành công dựa trên việc kìm hãm mua một món đồ nào đó hoặc giảm ngân sách mua. Tuy nhiên có những thứ bạn không nên tiết kiệm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khỏe của bạn. Brightside đã lập một danh sách những món đồ bạn nên mua tốt, […]