5 câu nói của cha mẹ dễ làm thất bại một đứa trẻ

Đôi lúc cha mẹ không nhận ra tầm quan trọng trong cách nói chuyện của bản thân lên sự phát triển của trẻ. Thực sự, cách nói chuyện của cha mẹ có thể quyết định trẻ có thành công hay sẽ thất bại trong cuộc sống sau này. Giáo sư Kolb B. (Đại học Lethbridge, Canada), trong nghiên cứu của […]