3 câu nói dối kinh điển của cánh đàn ông

Khi bạn nghe một người đàn ông nói rằng, anh yêu duy nhất mình em, dù em là ai, đã từng thế nào, em xuất thân từ đâu, hay sự nghiệp, bạn bè em ra sao…thì nhất định đừng tin! 1. Anh không quan tâm bề ngoài em ra sao, anh yêu con người em Đàn ông có yêu tâm […]