3 cảm giác đàn ông không bao giờ mang lại cho bạn

Cảm giác an toàn tuyệt đối Đàn ông có thể cho bạn tình yêu, cũng có thể cung phụng tiền bạc vì bạn. Tiền và tình yêu của đàn ông có thể cho bạn cảm giác an toàn, nhưng chỉ vào thời khắc họ còn bên bạn. Đến khi đàn ông rời đi, cũng sẽ đem theo cả tiền và tình yêu. Mà nỗi […]