10 điều nên biết nếu bạn là người thích trần truồng đi ngủ

Một khảo sát của tổ chức National Sleep Foundation với khoảng 1.500 người từ 25-55 tuổi ở sáu quốc gia: Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Anh, Đức và Nhật Bản cho thấy chỉ có 30% trong số họ có thói quen ngủ nuy, phần còn lại thích mặc đồ lót hoặc mặc những bộ đồ thoải mái. Và những cuộc tranh luận […]